Uusimmat myyntikohteemme:

Odotettu kohde rakennetaan omalle tontille Palokan Mannisenmäkeen.

Pukkimäelle, upealle paikalle, omille tonteille rakennetaan nykyaikaisia hissillisiä kerrostalokoteja.

Kaivattu kohde, joka rakennetaan omalle tontille Keskustien ja Pappilantien kulmaukseen, kirkon viereen. Kirkkopuisto on moderni 3 kerroksinen asuinkerrostalo, jonka ”kivijalkaan” voidaan sijoittaa liiketilaa.

Kaikki myyntikohteemme:HUOMAUTUS

Jos näillä sivuilla oleva esiteaineisto poikkeaa kohteen varsinaisista suunnitelmista tai muista asiakirjoista, noudatetaan kohteen urakkasopimuksen ja sen liitteenä olevien selitysten ja piirustusten määräyksiä. Oikeus vähäisiin muutoksiin pidetään.

Mittakaavatarkkuuden säilyttämiseksi asuntojen pohjapiirrokset ja esitekuvat on tallennettu PDF -muodossa. Kuva-aineisto on laadittu A4-arkkikokoon sopivaksi, joten ne voidaan tarvittaessa tulostaa.

Kuvien katseluun ja tulostamiseen tarvittavan Adobe Reader – ohjelman voit ladata tästä linkistä.